NOWY PORZĄDEK

Uwarunkowania Geopolityczne amerykańsko-chińskiej rywalizacji o hegemonią.
Rola Rosji i Europy.

Począwszy od II wojny światowej Stany Zjednoczone stały się hegemonem globalnym. Podczas całej zimnej wojny gospodarka amerykańska była zawsze co najmniej dwa razy większa niż gospodarka ZSRR, a zdolności wojskowe oraz zaawansowanie techniczne i technologiczne daleko przewyższały sowieckie. USA były architektem najważniejszych instytucji międzynarodowych takich jak: ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i NATO, oraz brokerem większości procesów pokojowych i rozjemczych. Rozpoczynały i kończyły wojny według własnego uznania. Upadek ZSRR w 1991 roku dodatkowo wzmocnił tę dominującą pozycję. Nigdy wcześniej w historii hegemon nie miał tak rozleglej władzy i wpływu jak Amerykanie w latach 90-tych XX wieku. Dolar był i jest walutą rozliczeniową oraz rezerwową świata, a wojska amerykańskie stacjonują prawie w każdym zakątku globu.

2012.10 Nowy Porządek – J. Bartosiak    PDF

Odznaczenie dra Jacka Bartosiaka Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP

27 czerwca 2020 r. podczas uroczystości z okazji 100 Rocznicy Chrztu Bojowego 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w bitwie pod Bobrujkami w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., dr Jacek Bartosiak został odznaczony Złotym Krzyżem Honorowym…

Spotkanie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Serdecznie zapraszam na stronę www.strategyandfuture.org – wkrótce pojawi się tam zapis spotkania, które odbyło się we wrześniu w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.