NOWY PORZĄDEK

Uwarunkowania Geopolityczne amerykańsko-chińskiej rywalizacji o hegemonią.
Rola Rosji i Europy.

Począwszy od II wojny światowej Stany Zjednoczone stały się hegemonem globalnym. Podczas całej zimnej wojny gospodarka amerykańska była zawsze co najmniej dwa razy większa niż gospodarka ZSRR, a zdolności wojskowe oraz zaawansowanie techniczne i technologiczne daleko przewyższały sowieckie. USA były architektem najważniejszych instytucji międzynarodowych takich jak: ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i NATO, oraz brokerem większości procesów pokojowych i rozjemczych. Rozpoczynały i kończyły wojny według własnego uznania. Upadek ZSRR w 1991 roku dodatkowo wzmocnił tę dominującą pozycję. Nigdy wcześniej w historii hegemon nie miał tak rozleglej władzy i wpływu jak Amerykanie w latach 90-tych XX wieku. Dolar był i jest walutą rozliczeniową oraz rezerwową świata, a wojska amerykańskie stacjonują prawie w każdym zakątku globu.

Continue reading „NOWY PORZĄDEK”

ZIMNA WOJNA NA PACYFIKU

Ma powstać nowy świat, alternatywny do tego morskiego, a docelowo potężniejszy, bo Eurazja ma większy potencjał niż Ameryka. Jesteśmy świadkami wielkiej gry

Stany Zjednoczone na dobre zakotwiczyły się na Pacyfiku, co oznacza, że skutecznie realizują obecnie politykę pivotu. Ta polityka ma trzy wymiary. Po pierwsze: wymiar dyplomatyczny. Amerykanie uczestniczą we wszystkich forach, na których głos zabierają państwa ASEAN (wcześniej, szczególnie w fazie, gdy prowadzili globalną wojnę z terrorem, byli na nich praktycznie nieobecni). Przekonali też Japonię do zawarcia strategicznego sojuszu oraz Filipiny do ponownego wynajęcia im baz morskich i powietrznych. Filipiny są kluczowe dla Morza Południowochińskiego, ponieważ z ich terytorium można dokonać projekcji siły. Podobne kroki Amerykanie podjęli w odniesieniu do Australii. Canberra podpisała zgodę na stacjonowanie amerykańskich żołnierzy na północnym wybrzeżu kontynentu. Siły USA stacjonujące w australijskim porcie Darwin mają łatwy dostęp do archipelagów południowego Pacyfiku, w tym Indonezji, a co za tym idzie – do ważnych morskich szlaków komunikacyjnych. To oznacza, że – co najmniej w wymiarze dyplomatycznym – pivot działa.

Continue reading „ZIMNA WOJNA NA PACYFIKU”