Ucieczka do przodu – przyszłość modernizacji technicznej sił zbrojnych USA

Najnowsza analiza NCSS, autorstwa Jacka Bartosiaka dotyczy nowej strategii „technologicznego offsetu” Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, która wyznacza kierunki rozwoju technologii wojskowych na najbliższe dwie dekady i będzie miała ogromny wpływ na kierunki modernizacji sił zbrojnych oraz sposób prowadzenia przyszłych działań zbrojnych, ale też na rozwój technologii o zastosowaniu cywilnym.

Continue reading „Ucieczka do przodu – przyszłość modernizacji technicznej sił zbrojnych USA”

PRZECIĄGANIE LINY

Pekin zdobywa nad Waszyngtonem przewagę na kluczowym strategicznie morzu południowochińskim

Przyzwyczailiśmy się do traktowania amerykańskiej dominacji jako oczywistości. Jednak w dalszej perspektywie zmiany systemów międzynarodowych – w tym zmiany hegemonów – są normą. Co jakiś czas mamy do czynienia z rewizją ładu światowego, gdy system staje się dysfunkcjonalny, bo nie zabezpiecza już interesów najważniejszych aktorów, których siła zwiększyła się w stosunku do tych słabnących. Wtedy powstaje nowy system. Dokonuje się to w wyniku twardych rozgrywek dyplomatycznych lub wskutek wojen. Gdy główni gracze nie potrafią się porozumieć, wystarczy drobiazg, by buzujący konflikt wybuchł z całą mocą. Takie sytuacje mają bowiem łatwość wymykania się spod kontroli, łatwo zatem o eskalację w wyniku błędów w strategicznym komunikowaniu swoich intencji przez przeciwne strony.

Continue reading „PRZECIĄGANIE LINY”

NIEDŹWIEDŹ I SMOK, CZYLI KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI ŚWIATA

Książka Michała Lubiny jest obowiązkową lekturą nie tylko dla tych, którzy interesują się Rosją, Chinami czy Azją, ale przed wszystkim dla tych, którzy chcą dobrze poznać meandry „polityki siły”

Zupełnie wyjątkowa jak na polskie warunki pozycja „Niedźwiedź w cieniu smoka, Rosja –Chiny 1991–2014” pozwala zrozumieć mechanizmy geopolityczne w relacjach chińsko-rosyjskich. Mogą one istotnie wpłynąć na kształt ładu globalnego w nadchodzących dekadach. To zaś z kolei może mieć bezpośrednie konsekwencje także dla Polski.

Rozmach książki jest imponujący. Prawie 600 stron bogato opatrzonego przypisami i źródłami tekstu, robiące wrażenie dane statystyczne w postaci licznych tabelek i zestawień, umożliwiające zarówno weryfikację tez autora, jak i wyrobienie własnego zdania, wreszcie: rozmowy Lubiny z osobami zaangażowanymi w kształtowanie relacji rosyjsko-chińskich.

Warto też zwrócić uwagę na wieloaspektowość „Niedźwiedzia…”. Stosunki rosyjsko-chińskie są w niej przedstawione w ujęciu historycznym; podzielone na okresy i tematy, np. współpraca gospodarcza czy wojskowa – za każdym razem w sposób bardzo szczegółowy, wręcz wyczerpujący.

Continue reading „NIEDŹWIEDŹ I SMOK, CZYLI KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI ŚWIATA”