PRZECIĄGANIE LINY

Pekin zdobywa nad Waszyngtonem przewagę na kluczowym strategicznie morzu południowochińskim

Przyzwyczailiśmy się do traktowania amerykańskiej dominacji jako oczywistości. Jednak w dalszej perspektywie zmiany systemów międzynarodowych – w tym zmiany hegemonów – są normą. Co jakiś czas mamy do czynienia z rewizją ładu światowego, gdy system staje się dysfunkcjonalny, bo nie zabezpiecza już interesów najważniejszych aktorów, których siła zwiększyła się w stosunku do tych słabnących. Wtedy powstaje nowy system. Dokonuje się to w wyniku twardych rozgrywek dyplomatycznych lub wskutek wojen. Gdy główni gracze nie potrafią się porozumieć, wystarczy drobiazg, by buzujący konflikt wybuchł z całą mocą. Takie sytuacje mają bowiem łatwość wymykania się spod kontroli, łatwo zatem o eskalację w wyniku błędów w strategicznym komunikowaniu swoich intencji przez przeciwne strony.

Continue reading „PRZECIĄGANIE LINY”

NIEDŹWIEDŹ I SMOK, CZYLI KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI ŚWIATA

Książka Michała Lubiny jest obowiązkową lekturą nie tylko dla tych, którzy interesują się Rosją, Chinami czy Azją, ale przed wszystkim dla tych, którzy chcą dobrze poznać meandry „polityki siły”

Zupełnie wyjątkowa jak na polskie warunki pozycja „Niedźwiedź w cieniu smoka, Rosja –Chiny 1991–2014” pozwala zrozumieć mechanizmy geopolityczne w relacjach chińsko-rosyjskich. Mogą one istotnie wpłynąć na kształt ładu globalnego w nadchodzących dekadach. To zaś z kolei może mieć bezpośrednie konsekwencje także dla Polski.

Rozmach książki jest imponujący. Prawie 600 stron bogato opatrzonego przypisami i źródłami tekstu, robiące wrażenie dane statystyczne w postaci licznych tabelek i zestawień, umożliwiające zarówno weryfikację tez autora, jak i wyrobienie własnego zdania, wreszcie: rozmowy Lubiny z osobami zaangażowanymi w kształtowanie relacji rosyjsko-chińskich.

Warto też zwrócić uwagę na wieloaspektowość „Niedźwiedzia…”. Stosunki rosyjsko-chińskie są w niej przedstawione w ujęciu historycznym; podzielone na okresy i tematy, np. współpraca gospodarcza czy wojskowa – za każdym razem w sposób bardzo szczegółowy, wręcz wyczerpujący.

Continue reading „NIEDŹWIEDŹ I SMOK, CZYLI KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI ŚWIATA”

NA DRODZE DO GLOBALNEGO KONFLIKTU

Chiny wysyłają państwom Azji Południowo-Wschodniej sygnał, że dotychczasowy ład z Ameryką w centrum – może zostać wywrócony

Kto obecnie rządzi na Zachodnim Pacyfiku? Głównie tego obszaru dotyczy pański raport dla Narodowego Centrum Studiów Strategicznych „Ucieczka do przodu”, mówiący o przyszłości armii amerykańskiej?

To jest dobre pytanie, bo nikt się o tym nie przekona, jeśli nie rozstrzygnie się to konfrontacyjnie. Mamy do czynienia z sytuacją, że dotychczasowe bezapelacyjne rządy amerykańskie na Pacyfiku zostały co najmniej zakwestionowane. Potęga polityczna USA oparta jest o możliwość projekcji siły na morzach i oceanach świata. To znaczy, że mogą oni ze swoimi siłami przypłynąć czy przylecieć w dane miejsce świata i bazując na swojej dominacji na morzach i ocenach, zaprowadzać swoje porządki w rejonie.

Continue reading „NA DRODZE DO GLOBALNEGO KONFLIKTU”

POLSKA DROGA OD SŁABOŚCI DO SIŁY

Przeznaczeniem Polski jest przewodzić Europie Środkowo-Wschodniej. Być zwornikiem wymiany gospodarczej północpołudnie i wschódzachód. Bo Polska to największy kraj regionu i przez jej terytorium wiodą najkrótsze szlaki handlowe.

Nadchodzą wielkie geopolityczne zmiany. Wzrost potęgi chińskiej osiągnął tak wielkie rozmiary, że rozsadza obecny porządek świata. Zmuszając Amerykę do przeciwdziałania próbie wypchnięcia jej z kluczowego dla planetarnej hegemonii Zachodniego Pacyfiku. Temu służą transoceaniczne strefy wolnego handlu. Temu służy przerzucenie imperialnego potencjału na morze śródziemne XXI w. kosztem Europy. Tego skutkiem jest destabilizacja Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, wreszcie Ukrainy. To najpewniej zaledwie przedsmak bezmiaru chaosu, który czeka świat w drodze od obecnego ładu międzynarodowego do przyszłego.

Wariant najspokojniejszy to duża korekta dzisiejszego porządku. Wariant najgwałtowniejszy to jego wywrócenie do góry nogami. Zatem w najbliższych latach nic nie jest pewne i wszystko jest możliwe. Łącznie z III wojną światową, wieloma konfliktami regionalnymi, odwróceniem wielu sojuszy, gwałtownym awansem jednych i rozpaczliwą degradacją drugich.

Continue reading „POLSKA DROGA OD SŁABOŚCI DO SIŁY”