NA DRODZE DO GLOBALNEGO KONFLIKTU

Chiny wysyłają państwom Azji Południowo-Wschodniej sygnał, że dotychczasowy ład z Ameryką w centrum – może zostać wywrócony Kto obecnie rządzi na Zachodnim Pacyfiku? Głównie tego obszaru dotyczy pański raport dla Narodowego Centrum Studiów Strategicznych „Ucieczka do…

POLSKA DROGA OD SŁABOŚCI DO SIŁY

Przeznaczeniem Polski jest przewodzić Europie Środkowo-Wschodniej. Być zwornikiem wymiany gospodarczej północ–południe i wschód–zachód. Bo Polska to największy kraj regionu i przez jej terytorium wiodą najkrótsze szlaki handlowe. Nadchodzą wielkie geopolityczne zmiany. Wzrost potęgi chińskiej osiągnął…

CZY KONCERT MOCARSTW UCHRONI NAS PRZED III WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Bezzwłocznie należy się zastanowić, jak zapobiec czarnemu scenariuszowi rozwoju rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Dobrą odpowiedzią może być nowy ład azjatycki oparty na sprawdzonej formule koncertu mocarstw. „Wszystkie państwa pragną pokoju, ale pragną pokoju, który promuje ich interesy”…