Odznaczenie dra Jacka Bartosiaka Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP

27 czerwca 2020 r. podczas uroczystości z okazji 100 Rocznicy Chrztu Bojowego 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w bitwie pod Bobrujkami w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., dr Jacek Bartosiak został odznaczony Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczykow RP za krzewienie myśli strategicznej RP i krzewienie wiedzy o myśli Marszałka.

Uhonorowanie miało miejsce pod pomnikiem Marszałka w parku 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kartuzach.